Băng chuyền


Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng chuyền nhiều tầng LH-BC1723

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng chuyền đóng gói LH-1723BTCL

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng chuyền may mặc LH-BC1720

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng chuyền da giày LH-BC1711

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng chuyền chế biến LH-BC1710

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng chuyền lắp ráp bo mạch LH-1712BTCD

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng chuyền sản xuất linh kiện điện tử LH-BC1706

Bảo hành: 1 năm