Băng tải & ứng dụng


Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải chuyển hàng LH-2018-a

Bảo hành: 1 năm

Tên sản phẩm: Băng tải PVC cong 90 độ

Thời gian bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

 

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải vận chuyển hàng hóa

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải nhiều tầng LH-1738BTNT

Bảo hành: 1 năm

  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tên sản phẩm: Băng tải góc cong LH-1784BTGC
  • Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải cấp liệu LH-1708BTCD

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải di động LH-1727BTDD

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải sấy chịu nhiệt LH-1782BTS

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải chế biến thực phẩm LH-1777BTTP

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng chuyền sản xuất LH-1770BTSX

Bảo hành: 1 năm