Belt Băng tải


Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải cao su

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt nam

Tên sản phẩm:  Băng tải lưới inox

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải xích inox

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải xích nhựa 

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt nam

Tên sản phẩm:  Băng tải lưới thép 

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải xích nhựa 

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải con lăn co dãn

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải con lăn

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Dây băng tải PVC

Bảo Hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt nam

Tên sản phẩm: Băng tải PVC bóng (Băng tải PVC trơn)

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt nam

Tên sản phẩm: Băng tải PVC gai (Băng tải PVC nhám)

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt nam

Tên sản phẩm:  Băng tải lưới thép 

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải Xích Inox NVL-LH1726

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt nam

Tên sản phẩm: Băng tải dán gân

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải Xích Inox NVL-LH1701

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải cao su NVL-LH1723CS1

Bảo hành: 1 năm

 

 

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải con lăn

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải Lưới chịu nhiệt 

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Băng tải PU

Bảo hành: 1 năm