Băng tải PVC


Xuất xứ: Việt Nam

Tên sản phẩm: Dây băng tải PVC

Bảo Hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt nam

Tên sản phẩm: Băng tải PVC bóng (Băng tải PVC trơn)

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt nam

Tên sản phẩm: Băng tải PVC gai (Băng tải PVC nhám)

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt nam

Tên sản phẩm: Băng tải dán gân

Bảo hành: 1 năm

Xuất xứ: Việt nam

Tên sản phẩm: Băng tải PVC gầu bèo

Bảo hành: 1 năm