TỦ ĐIỀU KHIỂN

Tủ điện điều khiển là tủ điện động cơ dùng để điều khiển và bảo vệ động các động cơ, máy bơm.. có công suất lớn trong các nhà máy, xưởng sản xuất, các trạm bơm, trạm trộn bê tông,…
Có nhiều loại tủ điện điều khiển khác nhau dựa vào các phương thức khởi động, điều khiển tùy thuộc vào loại động cơ và yêu cầu của khách hàng như là: khởi động trực tiếp, khởi động sao tam giác, khởi động mềm, biến tần,…

ẢNH SẢN PHẨM

Mẫu Tủ ĐK-1

Mẫu Tủ ĐK-2

Mẫu Tủ ĐK-3

Mẫu Tủ ĐK-4

Hình ảnh SỬ DỤNG